Visita al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

18 de gener de 2017
La sortida s'ha emmarcat com a clausura de l'assignatura "Conservació i Restauració del Patrimoni"

Els alumnes del màster de Patrimoni Cultural de l'Església han visitat el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), a Valldoreix, al finalitzar les classes de "Conservació i Restauració del Patrimoni".

L'assignatura ha presentat al llarg del curs les nocions bàsiques sobre la conservació i la restauració del patrimoni sacre, i ha recollit les especificitats de les esglésies com a monuments i alhora ha contemplat els béns mobles que allotgen.

La visita al CRBMC ha estat un complement fonamental per als alumnes, que guiats pels seus especialistes, han recorregut els equipaments d'aquest centre de referència per la conservació i restauració del patrimoni cultural a través d'intervencions mínimament invasives.