Els alumnes del màster d'Arqueologia i Arts visiten la Via Sepulcral Romana de Barcelona

17 de juny de 2018

La Dra. Julia Beltrán de Heredia, professora de Metodologia Arqueològica, ha explicat als alumnes el procés d'excavació i adequació del jaciment. La professora ha acompanyat als alumnes a la Via Sepulcral Romana per tal d'explicar-los el procés d'excavació i adequació del jaciment de la plaça Vila Madrid, on hi ha la Via, i ensenyar-los les estructures que hi romanen.

Al costat de l’àrea arqueològica hi ha el Centre d’Interpretació que recull informacions del món funerari romà amb l'explicació dels ritus funeraris. Com que el Centre també conserva part dels objectes trobats al jaciment, els alumnes han estat a prop de les diferents restes i han pogut entendre’n la seva funcionalitat o importància a través de les explicacions de la professora.

L’anomenada Via Sepulchralis és una zona funerària que es va utilitzar entre els segles I-III i forma part del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, d’on la Dra. Beltrán de Heredia n’és conservadora en cap.